Download algemene voorwaarden

Shop & The City Cadeaucheque

VOORWAARDEN
• De Shop & The City cadeaucheques blijven 1 jaar geldig en kunnen éénmalig voor 3 maanden verlengd worden indien de vervaldatum niet meer dan 3 maanden overschreden is op het ogenblik van de aanvraag.
• De digitale cadeaucheque wordt uitgegeven door Toerisme Sint-Truiden. Met deze digitale cadeaubon kan je terecht in een groot aantal winkels in Sint-Truiden. De digitale cadeaubon kan door iedereen worden aangekocht op de Toeristische dienst.
• Een actuele lijst van de deelnemende handelaars kan u steeds terugvinden op de website www.shopandthecity.be
• Bij verlies, diefstal of andere ongevallen is VZW Trud'Or niet aansprakelijk. Indien de kaart geïdentificeerd kan worden, kan deze kaart wel geblokkeerd en vervangen worden.
• Vzw Trud’Or, geregistreerd onder nummer BE0889.202.166 met maatschappelijke zetel te Sint-Truiden, Stapelstraat 100, is eigenaar of licentiehouder van alle auteursrechten, gegevensbestanden, applicaties, merken en andere intellectuele rechten. Shop & The City is een handelsmerk van vzw Trud’Or.

VRIJWARING
• De koper en/of begunstigde van de Shop & The City cadeaucheque kan vzw Trud’Or niet aansprakelijk stellen voor tekortkomingen en/of fouten begaan door de dienstverlener in de uitvoering van de bon. Dit geldt voor lichte, zware en opzettelijke fout. Vzw Trud’Or staat ook niet in voor aanspraken dewelke kopers/begunstigde zouden kunnen laten gelden op basis van art. 1382 e.v. van het burgerlijk wetboek opzichtens de dienstverlener. Het Belgisch recht is van toepassing. Toepasselijke Rechtbank: Arrondissement Hasselt.

PRIVACY
• vzw Trud’Or respecteert je privacy en gaat zeer zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. De door jou verstrekte persoonlijke gegevens dienen om je een zo goed mogelijke service te kunnen leveren en om je eventueel te informeren over interessante aanbiedingen en nieuws via onze nieuwsbrief. Je persoonlijke gegevens worden in geen geval doorgegeven of verkocht aan derden die niet betrokken zijn bij vzw Trud’Or.

Deze persoonlijke gegevens worden onder meer verzameld wanneer je producten bestelt. Sommige daarvan vul je verplicht in om je bestelling te bevestigen. Vzw Trud’Or kan ook de volgende informatie verzamelen en bewaren: het type en de versie van je webbrowser, de tijdstippen waarop je de website bezoekt, de geschiedenis en de inhoud van je bestellingen, ook wanneer ze niet bevestigd zijn (winkelwagen niet afgerekend).

Deze informatie wordt verzameld voor de registratie en verwerking van je bestellingen, het beheer van je klantenrekening, voor marketing- en statistische studies, commerciële prospectie en de kwaliteitsbewaking van onze diensten.

Je kunt te allen tijde inzage krijgen in je persoonlijke gegevens die zijn opgenomen in de bestanden van vzw Trud’Or. Indien je deze gegevens wenst te verwijderen uit de bestanden van vzw Trud’Or, dan kun je dit per e-mail of per post aan vzw Trud’Or laten weten.